Support

Support

Machine Vision, het kijken met een camera naar een geautomatiseerd proces en op basis daarvan beslissingen maken.

Enkele beweegredenen om vision toe te passen zijn:
Process controle
Verhoging kwaliteit
Versnellen productieproces
Voorkomen afval / uitval

In alle gevallen dus een direct of indirecte kostenbesparing!

Bedrijvenpark Het Broek
Van Dijklaan 15A
5581 WG Waalre
Tel. +31 (0)40 8200900
Fax +31 (0)40 8200901
info@amvsbv.eu

Algemene leveringsvoorwaarden