Machine Vision Solutions
 • English
 • Nederlands
 • Privacybeleid

  Privacy Verklaring

  Hier vind je de privacy verklaring van AMVS. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door AMVS.

  1. Inleiding

  In deze privacy verklaring lees je over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

  2. AMVS

  Je leest op dit moment de privacy verklaring van AMVS. Deze privacy verklaring is van toepassing voor de volgende vennootschap: AMVS B.V. verder genoemd als AMVS.

  Alpha Machine Vision Solutions is een systeemintegrator gespecialiseerd in Machine-vision en ID. Opgericht in 2012 door Stefan van den Heuvel. Met meer dan 35 jaar ervaring helpen wij u graag met de vision projecten in uw bedrijf.

  We leveren innovatieve turnkey-oplossingen die we van begin tot eind coördineren en uitvoeren. Onze missie is om de klant te ontzorgen tijdens de integratie van een vision project met realisme, verantwoordelijkheid en service als onze belangrijkste focus.

  We implementeerden vision- en identificatietechnieken op veel verschillende gebieden, bijvoorbeeld:
  • Kwaliteitscontrole
  • Robotgeleiding
  • Identificatie
  • Meten

  Met behulp van onze eigen professionele testfaciliteiten centraal gelegen in de BeNeLux, zijn wij in staat om snel en effectief de haalbaarheid en bepalende omstandigheden van uw vision project te bepalen.

  Er zijn situaties waarin jouw gegevens door AMVS verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

  Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door AMVS, neem dan gerust contact op!

  AMVS B.V.
  Businesspark Het Broek
  Van Dijklaan 15A
  5581 WG Waalre
  Tel. +31 (0)40 8200900

  Voor specifieke vragen over AVG / GDPR wetgeving binnen AMVS kan je een mail sturen naar info@amvsbv.eu.

  3. Doel gegevens

  Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door AMVS. Deze worden hieronder toegelicht.

  3.1. Contact opnemen
  Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met AMVS via de website, via e-mail of via een persoonlijk contact met een van onze medewerkers via de telefoon, op beurzen of andere evenementen. Hierbij worden de benodigde gegevens gevraagd om informatie aan u te sturen, een voorstel, een aanbieding of een dienst aan te kunnen bieden. De benodigde gegevens zijn onder andere je voornaam, achternaam, titel, functieomschrijving, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en indien van toepassing een projectomschrijving.

  3.2. Klantgegevens
  Om je goed van dienst te kunnen zijn voor nu en voor de toekomst hebben we een klantgegevenssysteem. Jouw gegevens worden hierin bewaard om je goed van dienst te kunnen zijn. We bewaren je aanvragen, je aanbiedingen en vrijwel alle communicatie die je met ons gehad hebt via de e-mail of telefonische aantekeningen die we met je besproken hebben. Het doel hiervan is dat we je beter kunnen bedienen omdat we dan weten wat er in het verleden al met je besproken is.

  In ons klantgegevenssysteem hebben we de mogelijkheid om de volgende gegevens van je op te slaan:

  Geslacht, Aanhef, Titel, Voorletters, Voornaam, Achternaam, Functie, Lokatie (afdeling), Telefoonnummer direct, Telefoonnummer privé, Telefoonnummer mobiel, E-mail direct en Geboortedatum

  De volgende gegevens worden meestal niet ingevuld omdat deze niet relevant zijn om zaken met jou en je bedrijf te kunnen uitvoeren: Telefoonnummer privé en Geboortedatum.

  3.3. Bestelsysteem
  Om je bestellingen te kunnen verwerken en je bestelde producten te kunnen leveren maken we gebruik van een bestelsysteem. Hierin kunnen de volgende gegevens van je opgeslagen worden:
  Geslacht, Aanhef, Titel, Voorletters, Voornaam, Achternaam, Functie, Lokatie (afdeling), Telefoonnummer direct, Telefoonnummer privé, Telefoonnummer mobiel, E-mail direct en Geboortedatum

  Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om je bestellingen te verwerken.

  De volgende gegevens worden meestal niet ingevuld omdat deze niet relevant zijn om zaken met jou en je bedrijf te kunnen uitvoeren: Telefoonnummer privé en Geboortedatum.

  3.4. Statistieken
  De website van AMVS verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met WP Power Stats. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet verbonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

  Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

  4. Ontvangers

  De gegevens die AMVS ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

  4.1. Servers
  De e-mail, het klantgegevenssysteem en het bestelsysteem van AMVS worden gehost bij andere firma’s. Met deze firma’s hebben wij een gebruikersovereenkomst zodat je privacy gewaarborgd is. De genoemde servers staan allemaal in Europa.

  5. Opslag periode

  Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door AMVS, dit is nodig voor het uitvoeren van onze activiteiten en om je goed van dienst te kunnen zijn. Zo kunnen we snel nakijken wat je in het verleden besteld hebt zodat bij een vervolgbestelling altijd het juiste artikel genomen kan worden. Je hebt het recht deze gegevens te laten verwijderen tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

  5.1. Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met AMVS via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

  5.2. Klantgegevens
  De persoonsgegevens die in ons klantgegevenssysteem staan worden voor onbepaalde tijd bewaard. Je persoonsgegevens kunnen desgewenst uit het systeem worden verwijderd. Correspondentie die opgeslagen is in het klantgegevenssysteem blijven wel behouden om juridische redenen. In verband met een eventueel geschil moeten we alle correspondentie die hiermee te maken kan hebben terughalen.

  5.3. Bestelsysteem
  De persoonsgegevens die in ons bestelsysteem staan moeten wettelijk minimaal 7 jaar bewaard blijven. Je gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard in ons bestelsysteem.

  5.4. WP Power Stats
  De gegevens die WP Power Stats op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen WP Power Stats.

  6. Beveiliging

  Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door AMVS of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via eerder genoemd softwarepakket en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van AMVS privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje, of de tekst “Veilig” voor de url.

  Daarnaast is het domein van AMVS ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

  7. Jouw rechten

  Als persoon heb je rechten. Als je gebruik wil maken van deze rechten dan zal AMVS daar aan meewerken, mits dit wettelijk is toegestaan. Hiervoor zal AMVS zorgvuldig te werk gaan zodat niet iedereen zomaar jouw persoonsgegevens kan opvragen, inzien of laten veranderen.

  7.1. Recht op inzage
  Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij AMVS vastgelegd en bewaard worden.

  7.2. Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door AMVS.

  7.3. Recht op overdracht
  Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij AMVS opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient AMVS al jouw persoonlijke gegevens over te dragen aan de andere partij.

  7.4. Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw persoonsgegevens bij AMVS vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens mits de wet AMVS verplicht jouw persoonsgegevens te bewaren.

  7.5. Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat AMVS niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

  7.6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wil je niet dat AMVS jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

  Het gebruik maken van deze rechten kan via info@amvsbv.eu onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. We vragen om een kopie ID-bewijs om te voorkomen dat iedereen zomaar jouw persoonsgegevens bij ons zou kunnen laten wijzigen en/of verwijderen. Het streven is om binnen tien werkdagen te reageren.

  8. Plichten

  AMVS verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van AMVS. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

  De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Jouw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan AMVS de betreffende dienst niet aanbieden.

  Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met AMVS met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

  AMVS behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer AMVS dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van AMVS te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

  Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

  AMVS B.V.
  Businesspark Het Broek
  Van Dijklaan 15A
  5581 WG Waalre
  Tel. +31 (0)40 8200900

  Voor specifieke vragen over AVG / GDPR wetgeving binnen AMVS kunt u een mail sturen naar info@amvsbv.eu.

  Afrikalaan 19-23
  5232 BD ‘s-Hertogenbosch
  Nederland
  T +31 (0)73 639 16 39
  E info@isotron.eu

  Algemene voorwaarden - Privacy verklaring